Santorini donkey ride - Santorini Tourism Photo Guide

Santorini Island Tourism donkey ride

In the high season, thanks to tourist influx, some Santorinians make a living by taking tourists around on their small donkeys!

Santorini
Photo: 19/84

Travel to Santorini previous photo
Travel to Santorini next photos
Index of Santorini photos